• Sơn chịu nhiệt Nippon Heat Resisting Aluminium

Sơn chịu nhiệt Nippon Heat Resisting Aluminium

Liên hệ

Thông tin chung :

- Sơn chịu nhiệt 600 độ màu Aluminium

- Bao bì: 5L/TH

Khuyến mãi

Số Lượng

Các sản phẩm khác

Các Sản Phẩm Đã Xem