• Sơn phủ màu Alkyd Benzo

Sơn phủ màu Alkyd Benzo

Giá: 1.135.200 vnđ

Thông tin chung :

- Sơn phủ màu gốc alkyd màu thường

- Bao bì: 17.5L/th, 3L/th

Khuyến mãi

Số Lượng

Các sản phẩm khác

Các Sản Phẩm Đã Xem

Sơn phủ màu Alkyd Benzo

Giá: 1.135.200 vnđ