• THINNER GTA 220

THINNER GTA 220

Giá: 1.980.000 vnđ

Thông tin chung :

- Dung môi pha sơn epoxy

- Bao bì: 5L/th, 20l/th

- Tỉ lệ pha loãng: 5-10% thể tích sơn

Khuyến mãi

Số Lượng

Các sản phẩm khác

Các Sản Phẩm Đã Xem

THINNER GTA 220

Giá: 1.980.000 vnđ