Danh mục sản phẩm

Phụ Gia SIKA

Phụ Gia SIKA

Sika là công ty hóa chất đặc biệt với vị thế hàng đầu trong việc phát triển và sản xuất các hệ thống và sản phẩm liên kết, niêm phong, giảm chấn, gia cố và bảo vệ trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp xe cơ giới. Sika đang hoạt động tại bảy thị trường mục tiêu sau đây : bê tông, chống thấm, lợp mái, ván sàn, niêm phong & liên kết, nâng cấp, hoàn thiện tòa nhà, ngành công nghiệp

Antisol E
Antisol E

Liên hệ

Antisol S
Antisol S

Liên hệ

Intraplast Z – HV
Intraplast Z – HV

Liên hệ

Plastocrete N
Plastocrete N

Liên hệ

Rugasol FC
Rugasol FC

Liên hệ

Sarnafil® G 410 Felt
Sarnafil® G 410 Felt

Liên hệ

Sarnafil® G 410-12
Sarnafil® G 410-12

Liên hệ

Sarnafil® G 476
Sarnafil® G 476

Liên hệ

Sarnafil® S 327
Sarnafil® S 327

Liên hệ

Separol
Separol

Liên hệ

Sika Latex
Sika Latex

Liên hệ

Sika Latex TH
Sika Latex TH

Liên hệ

Sika Monotop 610
Sika Monotop 610

Liên hệ

Sika Monotop 615 HB
Sika Monotop 615 HB

Liên hệ

Sika Monotop R
Sika Monotop R

Liên hệ

Sika Pump
Sika Pump

Liên hệ

Sika Refit 2000
Sika Refit 2000

Liên hệ

Sikadur 42 MP
Sikadur 42 MP

Liên hệ

Sikadur® 752
Sikadur® 752

Liên hệ

Sikadur®-30
Sikadur®-30

Liên hệ

Sikadur®-330
Sikadur®-330

Liên hệ

Sikadur®-732
Sikadur®-732

Liên hệ

Sikagard 75 EpoCem
Sikagard 75 EpoCem

Liên hệ

Sikagrout GP
Sikagrout GP

Liên hệ

Sikalastic®-560
Sikalastic®-560

Liên hệ

Sikament 2000AT - 015
Sikament 2000AT - 015

Liên hệ

Sikament® NN - 002
Sikament® NN - 002

Liên hệ

Sikament® R4 - 003
Sikament® R4 - 003

Liên hệ

Đang hiển thị từ 1 đến 32 của 37 (2 trang)