Danh mục sản phẩm


Sơn Công Nghiệp

Sơn công nghiệp Hải Âu bao gồm các sản phẩm sơn Alkyd và Alkyd biến tính, Sơn Acrylic, Sơn Epoxy, Sơn Polyurethane, Sơn chịu nhiệt.