Danh mục sản phẩm


Sơn Tàu Biển

Sơn Tàu Biển Hải Âu bao gồm các sản phẩm Sơn Alkyd và Alkyd biến tính, Sơn Acrylic, Sơn Epoxy, Sơn Polyurethane, Sơn Cao Su Clo Hoá, Sơn Chống Hà.