Danh mục sản phẩm


Sơn giàu kẽm

Sơn Jotun giàu kẽm bao gồm các sản phẩm Barrier là sơn giàu kẽm hữu cơ và các sản phẩm Resist là sơn kẽm vô cơ ethyl silicate.

sale35%
Sơn Resist Zes 10.3L
Sơn Resist Zes 10.3L

3,122,548đ 4,803,920đ

sale38%
Sơn Resist 86 Greenish Grey 10.6L
Sơn Resist 86 Greenish Grey 10.6L

4,836,000đ 7,800,540đ

sale38%
Sơn Resist 78 11.6L
Sơn Resist 78 11.6L

4,573,000đ 7,375,280đ

sale38%
Sơn Resist 65 11L
Sơn Resist 65 11L

4,839,000đ 7,804,500đ

sale35%
Sơn Barrier Zep 9L
Sơn Barrier Zep 9L

2,150,000đ 3,306,600đ

sale35%
Sơn Barrier Smart Pack 6L
Sơn Barrier Smart Pack 6L

5,066,490đ 7,794,600đ

sale35%
Sơn Barrier Plus 8.75L
Sơn Barrier Plus 8.75L

4,793,000đ 7,372,750đ

sale35%
Sơn Barrier Grey 9L
Sơn Barrier Grey 9L

4,105,530đ 6,316,200đ

sale35%
Sơn Barrier 90 8.75L
Sơn Barrier 90 8.75L

4,980,000đ 7,661,500đ

sale35%
Sơn Barrier 80 9L
Sơn Barrier 80 9L

4,131,000đ 6,355,800đ

sale35%
Sơn Barrier 77 9L
Sơn Barrier 77 9L

3,417,000đ 5,256,900đ

sale35%
Sơn Barrier 65 8.8L
Sơn Barrier 65 8.8L

3,253,000đ 5,004,560đ

Đang hiển thị từ 1 đến 12 của 12 (1 trang)