0 GIỎ HÀNG
Giỏ hàng của bạn chưa có sản phẩm nào!

Danh mục sản phẩm


Sơn Alkyd

Sơn Nippon Alkyd bao gồm sơn lót và sơn phủ 1 thành phần, với các dòng sản phẩm là sơn Tilac và sơn Bilac.

Sơn Bilac là dòng sơn có chất lượng cao hơn nhưng hiện tại chưa được pha màu tại các hệ thống pha màu như Tilac. 

Ngược lại sơn Tilac ngoài các màu chuẩn như màu đặc biệt 1021, 1044, 1055, 1053 ...thì hầu hết các màu đều được pha tại các trung tâm pha màu nên rất nhanh chóng trong việc cung cấp hàng hoá.